حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

  1. تمامی سفارشات با بهترین سیستم های ارسال کالا در ایران از جمله شرکت پست، ارسال می شوند.
  2.  معمولاً سفارشاتی که تا ساعت 11 نهایی می شوند در همان روز کاری ارسال می گردند.
  3. زمان تحویل سفارشات در شهرهای مختلف با توجه به میزان مسافت متفاوت بوده و بین 1 تا حداکثر 3 روز کاری تحویل داده خواهند شد. (توجه نمایید که فی چند تمام توان خود را به کار می گیرد تا سفارشات به موقع ارسال شوند، اما در مواقع پرکار، امکان دارد زمان ارسال طولانی تر شود!)